تبلیغات
فجر آزادی - آرشیو روزنامه های انقلابی

چند روز پیش تو راهروی مدرسه دیدم كه چند تا از روزنامه های اون موقع رو زدن رو دیوار، وایستادم و چندتا تیتر رو خوندم. با خودم گفتم؛ چرا من همین كارو تو وبلاگم انجام ندم؟!

اینم از آرشیو روزنامه ها: