تبلیغات
فجر آزادی - اندکی تفکر...
یکشنبه 20 فروردین 1391

اندکی تفکر...

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :شهدا ،

قسمتی از وصیت نامه ی سردار شهید شوشتری:

دیروز هرچه بود گذشت، امروز هم هر چه بود گذشت!

آنجا پشت خاکریز بودیم، اینجا در پناه میز!

دیروز دنبال گمنامی بودیم، امروز مواظبیم ناممان گم نشود!

جبهه بوی ایمان می داد، اینجا ایمانمان بو می دهد!

آنجا درب اتاقمان می نوشتیم: یا حسین فرماندهی از آن توست،

الان می نویسیم: بدون هماهنگی وارد نشوید!

 

الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم،

                                        بصیرمان کن تا اسیر برنگردیم

                                                                          و آزادمان کن تا اسیر نگردیم!