تبلیغات
فجر آزادی - كلام امام خمینی (ره) درباره مصر
چهارشنبه 6 بهمن 1389

كلام امام خمینی (ره) درباره مصر

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :سیره عملی امام (ره) ،سخنرانی ،امام خمینی (ره) ،

بسم الله الرحمن الرحیم

ملتهاى شریف مصر و عراق و دیگر كشورهاى تحت سلطه منافقان باید قیام كنند و به بلندگوهاى فاسد كه این جنایتكاران را مسلمان جلوه مى‏دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهاى پوشالى این خائنان نهراسند. (صحیفه نور ‌جلد 15 ص 61)

All the respected nations like Iraq and Egypt and other oppressed ones should rise and do not listen to the corrupted voices trying to show the hypocrite oppressors as Muslims, these nations should not fear these hollow powers (Imam Khomenis book Sahifeh Noor vol 15 page 61)

ملت مصر باید این مطلب را بداند كه اگر قیام كند برخلاف این توطئه‏ها، همان طورى كه ایران قیام كرد، آنجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حكومت نظامى نترسد و به او اعتنا نكند و همان‏طور كه ایران حكومت نظامى را شكست و به خیابانها ریخت، آنها هم بشكنند و به خیابانها بریزند و این تفاله‏هاى امریكا را بیرون بریزند.

ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پاى خودش را جمع كند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل كند. امروز روزى است كه ملت مصر باید قیام كند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت.

باید قدرت را نشان دهد و اعتناى به این حكومت نظامىِ برخلاف همه موازین نكند و بشكند این حكومت نظامى را و به خیابانها بریزد و این دولتى [را] كه مى‏خواهد با سرنیزه با اسلام مخالفت كند و به صراحت مى‏گوید كه هركس كه به اسلام وفادار باشد او را سركوب مى‏كنیم، [از بین ببرد.] این تكلیفى است براى ملت مصر، براى علمایى كه وابسته به حكومت نیستند.

این تكلیفى است براى علما. علماى مصر بپا خیزند و براى خاطر خدا، از اسلام دفاع كنند. چه عذرى است براى علماى مصر كه اعلام ضدیت با اسلام را- این حكومت قبل از آمدنش به سركار اعلام كرده است كه هرچه با اسلام ربط داشته باشد ما او را سركوب مى‏كنیم.‏ (صحیفه نور ‌ ج 15 ص 285)

Egyptians should know that if they rise against the plots just like what Iranians did [against Shah regime], they also will win. Egyptians should not fear the martial law and like Iranians who stood against it by coming onto the streets; Egyptians should also break this law and go to the streets to kick this nasty Americans out

Egyptians must not stay silent because this destroyed power will again come back to its authority. Today is the time for them to rise against the power. Today is the governments failing day and the nations authority day

People should show their power and must not pay attention to the martial law, they should break this law and go onto streets to destroy this regime which is against Islam and is also saying that all supporters and all the loyals of Islam will be suppressed by them!  This [breaking the martial law] is obligatory for Egyptians and the clergy men who are not attached to this regime

This is a duty for the clergymen. They should rise and defend Islam for the sake of God. What excuse can they have while this regime had announced already that they would destroy everything related to Islam (Imam Khomenis book Sahifeh Noor vol15 page 285)

 

ارتش معلوم نیست كه با دولت باشد، مگر آنهایى كه جیره خوار امریكا هستند. ارتش مصر توجه كند به اینكه اگر بخواهد پشتیبانى كند از این حكومتى كه اعلام كرده است كه من تابع امریكا هستم و اسرائیل و من هركس دم از اسلام بزند او را خفه مى‏كنم، این ننگ را به خودش، ارتش مصر راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به شما حكومت كند، و اسرائیل و امریكا مقدرات شما را در دست بگیرند. ارتش عراق چه بهره‏اى برد از این كار؟. (صحیفه نور جلد 15 ص ‌286)

Today Egyptian nations power is in its own hands.. even it is not surely true that army will support the government else they are in need of Americans. Egyptian army must be careful, they should not accept this shame of supporting a regime which is saying it is following Americans and Israelis and also is claiming that it will choke any one who is speaking of Islam. Egyptian army should not let Israel come back and rule over you again. What did Iraqi army gain out of it?1 (Imam Khomenis book Sahifeh Noor vol 15 page 286)

 

و من امیدوارم كه ملتهاى دیگر هم توجه بكنند و اقتدا بكنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نكند به این حكومت جائرى كه اعلام مى‏كند كه ما هركس اسم از اسلام ببرد سركوب مى‏كنیم. بدانند كه اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصرى كه قیام كنند و این حكومت فاسد را، كه از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سركوب كنند (صحیفه نور جلد 15 ص 318)

And I hope that other nations pay attention too and learn from this Iranian nation. Egyptians should not care of the words of this unjust government who is saying that Islam supporters will be suppressed. You should know that Islam is in danger there in Egypt so it is mandatory for women and men to rise and suppress this corrupted regime which is fighting against Islam (Imam Khomenis book Sahifeh Noor vol 15 page 318)