تبلیغات
فجر آزادی - رویدادهای مهم که بر امام خمینی (ره) تاثیراتی داشته اند

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و یاوران همیشگی وبلاگ فجر آزادی، در اینجا به‌ برخی‌ از رویدادهای‌ مهم‌ می پردازیم‌ كه‌ بی‌شك ‌بر همه‌ ایرانیان‌ هوشیار و اندیشمند تأثیر داشته‌ ولی‌ بر مشرب‌ فكری ‌امام‌ بویژه‌ بر تفكرات‌ وی‌ در باب‌ مسائل‌ سیاسی‌ اثری‌ عمیق‌ گذارده ‌است‌.

 

الف) نخستین‌ این‌ رویدادها بروز تهاجم‌ جدید نظری‌ و فكری‌ به‌ مبانی‌ و تاریخ‌ تشیع‌ و اسلام‌ در جامعه‌ ایران‌ بود كه‌ شاخص‌ترین‌ نوشتار در این ‌زمینه‌ و در آن‌ عصر كتاب‌ «اسرار هزارساله‌» متعلق‌ به‌ علی‌اكبر حكمی‌زاده‌ بود كه‌ باعث‌ شد ایشان‌ با نوشتن‌ كتاب‌ «كشف‌الاسرار» ضمن‌ رد مطالب‌ تهاجمی‌ آن‌ كتاب‌ مطالبی‌ را نیز در زمینه‌ ایجاد یك‌فضای‌ سیاسی‌ مناسب‌ جهت‌ ایجاد حكومت‌ اسلامی‌ ترسیم‌ نمایند. در نظر امام‌ رژیم‌ سلطنتی‌ بالاستقلال‌ یك‌ رژیم‌ فاسد و غیر قانونی‌ بود. بنابراین‌ حكومت‌ اگر می‌خواست‌ پادشاهی‌ هم‌ باشد به‌ نحوی ‌می‌بایست‌ تحت‌ نظارت‌ فقهاء درآید. در این‌ كتاب‌ امام‌ طرح‌ اولیه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ و حكومت‌ اسلامی‌ را پایه‌گذاری‌ نمود و در ضمن‌ به ‌مسئله‌ استقلال‌ و آزادی‌ نیز بهای‌ زیادی‌ داد. از جمله‌ موارد دیگر كتاب‌ مسائل‌ ذیل‌ را می‌توان‌ نام‌ برد:

1ـ لزوم‌ بازگشت‌ به‌ هویت‌ اسلامی‌

2ـ غیرقابل‌ قبول‌ بودن‌ حكومتهای‌ غیراسلامی‌ حتی‌ دمكراسی‌

3ـ تشریح‌ حكومت‌ آرمانی‌ اسلامی‌ و مصداق آن‌ در عصر حاضر

4ـ تشریح‌ اعمال‌ استبدادی‌ رضاخان‌ و شرح‌ جنایات‌ او

 

ب) دومین‌ رویداد، فشار شدید دستگاه‌ حاكمه‌ دیكتاتوری‌ رضاخان‌ بر حوزه‌ علمیه‌ بود كه‌ روح‌الله جوان‌ و طلبه‌های‌ دیگر را مجبور می‌ساخت‌ تا روزها قبل‌ از طلوع‌ آفتاب‌ به‌ محلی‌ بیرون‌ از شهر قم‌ بروند و وقتی‌ هوا تاریك‌ می‌شد به‌ خانه‌ برگردند تا بتوانند درس‌ و مباحثه‌ داشته‌ و در عین‌ حال‌ دست‌ از لباسشان‌ برندارند.

 

ج) سوّمین‌ واقعه‌ای‌ كه‌ نفوذ عمیقی‌ بر اندیشه‌ امام‌ گذارد وضع ‌اسف‌باری‌ بود كه‌ در اثر احتیاط‌ مفرط‌، عدم‌ آگاهی‌ به‌ مسائل‌ روز و رخنه‌ افراد ناصالح‌ در «بیت‌» بعضی‌ از بزرگان‌ حوزه‌ حداقل‌ در طول‌ حیات‌ سیاسی‌ امام‌ تا آن‌ روز بود. امام‌ برای‌ زنده‌ نگاه‌ داشتن‌ خط ‌مبارزه‌ در حوزه‌ پس‌ از فوت‌ «حاج‌ شیخ‌ عبدالكریم‌ حائری‌» به‌ فعالیت‌ برای‌ طرح‌ مرجعیت‌ آیه‌الله بروجردی‌ پرداخت‌ زیرا تصور می‌نمود كه‌ تنها شخص‌ صالحی‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ سوابقش‌ می‌توانست‌ شاه‌ را از بسیاری‌ از خلافكاری ها باز دارد. امّا متأسفانه‌ آنطور كه‌ امام ‌می‌خواست‌ نشد. بر این‌ اساس‌ «امام‌» توجه‌ خاصّی‌ نسبت‌ به‌ نزدیكان ‌و بیت‌ خویش‌ داشتند و از حضور عناصر مشكوك‌ در آن‌ جلوگیری ‌می‌كردند و از دخالت‌ نزدیكان‌ خود در بسیاری‌ از مسائل‌ كه‌ شائبه ‌تكرار مسائل‌ بیوت‌ گذشته‌ را بنماید جلوگیری‌ می‌نمودند.

 

د) چهارمین‌ رویداد، اصلاح‌گرانی‌ (رفرم‌گرائی‌) فعالیت‌ آیت‌الله كاشانی‌ در دوران‌ نهضت‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ و مبارزه‌ با رژیم‌ شاه ‌بود كه‌ برای‌ امام‌ درسی‌ شد كه‌ از اصلاح‌ نظام‌ موجود (رفرمیستی‌) بپرهیزد و فعالیت‌ خود را در چارچوب‌ سیاستهای‌ جاری‌ زمان‌ قرار ندهد، بلكه‌ به‌ فكر یك‌ «انقلاب‌» یا نظام‌ جدید انقلابی‌ باشد كه‌ یك‌ فقیه‌در رأس‌ آن‌ قرار گیرد.

 

با همه‌ این‌ تفاصیل‌ تبیین‌ و انتشار نظرات‌ سیاسی‌ «امام‌» حدود 20 سال‌ طول‌ كشید. البته‌ قسمت های‌ مختلف‌ نظرات‌ سیاسی‌ امام‌ همگی‌، یكجا و با هم‌ ظاهر نشدند بلكه‌ قدم‌ به‌ قدم‌ و به‌ صورت‌ بخشهای‌ مجزا صادر شدند كه‌ مقتضیات‌ زمان‌ نیز در آنها تأثیر به‌ سزایی‌ داشت، ‌بنابراین‌ دادن‌ شرح‌ موجزی‌ از اندیشه‌ سیاسی‌ «امام‌» به‌ هیچ‌ وجه‌ سهل‌ و ساده‌ نیست‌ حتی‌ تقلیل‌ آنها به‌ جملاتی‌ كه‌ با هم‌ مربوط‌ و متناسب‌ باشند غالباً كاری‌ است‌ دشوار.