تبلیغات
فجر آزادی - تروریسم سیاسی بهائیت
یکشنبه 14 خرداد 1391

تروریسم سیاسی بهائیت

   نوشته شده توسط: ارژنگ    نوع مطلب :ادیان‌و فرق ،مقالات ،

هو العلیم...

پس از اشاره به قتل و خشونت های فرقه بهائیه در (این گروه بندی را مشاهده کنید) و به نوعی مقدمه چینی برای انتشار این مطلب؛ نظر شما را به مطالعه پست زیر که درباره تروریسم سیاسی فرقه ضاله بهائیه است اشاره ای خواهیم داشت:


تروریسم سیاسی در تاریخ معاصر ایران از اواسط دهه 1840 ه.م. / 1260 ه.ق. با بابی گری

و « بابی » آغاز شد و چنان با بابی گری پیوند خورد که در دوران متأخر قاجار

مترادف بود با «تروریست».

می دانیم که بابی ها ترور امیرکبیر را طراحی کردند

و در 28 شوال 1268 ه.ق. / 15 اوت 1852 ه.م. به ترور نافرجام ناصرالدین شاه دست زدند

که به دستگیری گروهی از ایشان انجامید. از آن پس این رویه در ایران تداوم یافت و به ویژه

در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن اوج گرفت.

فعالیت های تروریستی دوران انقلاب مشروطه و پس از آن با نام سردار محیی

(عبدالحسین خان معزالسلطان)، احسان الله خان دوستدار، اسدالله خان ابوالفتح زاده،

ابراهیم خان منشی زاده و محمد نظر خان مشکات الممالک در پیوند است.

درباره سردار محیی و احسان الله خان در بحث نهضت جنگل بحث خواهیم کرد.

ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکات الممالک عضو فرقه بهائی بودند. (*)

ابوالحسن علوی، پدر بزرگ علوی، می نویسد:

[ابوالفتح زاده] در حدود سال 1328 سفر کوتاهی به اروپا کرد و بعد از مراجعت

در 1329، که مسیو مرنارد بلژیکی رئیس خزانه داری گردید، او مأمور مالیات

ساوجبلاغ و شهریار گردید و بعد از مدت کمی به واسطه بدرفتاری با رعایا

معزول شد و در همین موقع بود که معلوم شد که او جزو بهائی ها شده است و

شب و روز برای پیشرفت آن دسته کار می کند.

این سه نفر با حیدر عمواوغلی، تروریست معروف قفقازی، رابطه و همکاری نزدیک

داشتند. به نظر نگارنده، دیدگاه کسانی که حیدر عمواوغلی را به عنوان رهبر تروریسم

دوران مشروطه معرفی کرده اند به کلی نادرست است. به عکس، حیدر عمو اوغلی در زیر

نظر ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکات الملک و با هدایت و دستور ایشان کار می کرد.

عضویت در این انجمن و فعالیت های بعدی ابوالفتح زاده و منشی زاده و

مشکات الممالک (بهائی) و ازلی های عضو انجمن فوق را باید بخشی از عملکرد شبکه

توطئه گر وابسته به اردشیر ریپورتر ارزیابی کرد و به این دلیل حضور اعضای دو فرقه

متعارض ازلی و بهائی در کمیته فوق قابل توضیح است. باید اضافه شود که اعضای

این انجمن، اعم از ازلی و بهائی، پس از تأسیس سازمان ماسونی لژ بیداری ایران

1325 ه.ق. / 1907 ه.م.) در پیرامون آن مجتمع شدند. برای مثال، مشکات الممالک

صندوقدار لژ بیداری ایران بود. از ذیقعده 1323 ه.ق. این فعالیت

با عضویت اسدالله خان ابوالفتح زاده و برادرش تداوم یافت.

حکم مرگ شیخ فضل الله نوری «محکمه انقلابی» محمد نجات از جمله اعضای

را صادر کردند. دادستان این محکمه شیخ ابراهیم زنجانی بود که تحت تأثیر میرزا

مهدی خان غفاری کاشی (وزیر همایون)، عضو فرقه بهائی، قرار داشت.

در رجب 1328 ق. حادثه قتل سید عبدالله بهبهانی رخ داد که عاملین آن وابستگان

شبکه تروریستی ابوالفتح زاده و منشی زاده بودند. یکی از ضاربین بهبهانی فردی به نام

حسین لله بود که بعدها با ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکات الممالک در کمیته

مجازات همکاری کرد. پس از این واقعه، ابوالفتح زاده به اروپا گریخت، مدتی بعد به

ایران بازگشت و به عنوان متصدی گردآوری مالیات منطقه ساوجبلاغ و شهریار منصوب

و اندکی بعد معزول شد. چنان که گفتیم، ابوالحسن علوی این عزل را به دلیل تبلیغات

بهائی گری ابوالفتح زاده می داند.


*) درباره بهائی بودن ابوالفتح زاده و منشی زاده مراجعه شود به؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران